FACTOR IXa SUBSTRATE

Chromogenic Substrates for measuring Factor IXa (FIXa).


Code Name Price  
A229051-100-OND BIOPHEN CS-51(09) - Factor IXa (100 mg) Discontinued
A229051 BIOPHEN CS-51(09) - Factor IXa Chromogenic Substrate (1 x 25 mg) Discontinued