HUMAN ELISPOT ANTIBODY PAIR

U-Cytech human antibody pairs for Elispot assays. 


Code Name Price  
ACT638-10 Human GM-CSF ELISPOT antibody pair $997.00
ACT639-20 Human Granzyme B ELISPOT antibody pair $1,776.00
ACT639-10 Human Granzyme B ELISPOT antibody pair $997.00
ACT640-20 Human IFN-γ ELISPOT antibody pair $1,776.00
ACT640-10 Human IFN-γ ELISPOT antibody pair $997.00
ACT645-20 Human IL-10 ELISPOT antibody pair $1,776.00
ACT645-10 Human IL-10 ELISPOT antibody pair $997.00
ACT650-20 Human IL-12p70 ELISPOT antibody pair $1,776.00
ACT650-10 Human IL-12p70 ELISPOT antibody pair $997.00
ACT646-20 Human IL-13 ELISPOT antibody pair $1,776.00
ACT646-10 Human IL-13 ELISPOT antibody pair $997.00
ACT466-20 Human IL-17 ELISPOT antibody pair $1,730.00
ACT466-10 Human IL-17 ELISPOT antibody pair $966.00
ACT651-20 Human IL-1β ELISPOT antibody pair $1,776.00
ACT651-10 Human IL-1β ELISPOT antibody pair $997.00
ACT641-10 Human IL-2 ELISPOT antibody pair $997.00
ACT641-20 Human IL-2 ELISPOT antibody pair $1,776.00
ACT642-10 Human IL-4 ELISPOT antibody pair $997.00
ACT642-20 Human IL-4 ELISPOT antibody pair $1,776.00
ACT643-20 Human IL-5 ELISPOT antibody pair $1,776.00