RAT ELISPOT ANTIBODY PAIR

U-Cytech Rat Elispot Antibody pair.


Code Name Price  
ACT600-10 Rat IFN-γ ELISPOT antibody pair $928.00
ACT600-20 Rat IFN-γ ELISPOT antibody pair $1,663.00
ACT601-20 Rat IL-4 ELISPOT antibody pair $1,663.00
ACT601-10 Rat IL-4 ELISPOT antibody pair $928.00