HUMAN ELISPOT ANTIBODY PAIR

U-Cytech human antibody pairs for Elispot assays. 


Code Name Price  
ACT643-10 Human IL-5 ELISPOT antibody pair $997.00
ACT644-10 Human IL-6 ELISPOT antibody pair $997.00
ACT644-20 Human IL-6 ELISPOT antibody pair $1,776.00
ACT653-10 Human Perforin ELISPOT antibody pair $997.00
ACT653-20 Human Perforin ELISPOT antibody pair $1,776.00
ACT647-10 Human TNF-α ELISPOT antibody pair $997.00
ACT647-20 Human TNF-α ELISPOT antibody pair $1,776.00
ACT468-10 Human IL-17F ELISPOT antibody pair $966.00
ACT468-20 Human IL-17F ELISPOT antibody pair $1,730.00
ACT652-10 Human G-CSF ELISPOT antibody pair $997.00
ACT652-20 Human G-CSF ELISPOT antibody pair $1,776.00
ACT570-10 Human IL-31 ELISA Ab Pair $1,053.00
ACT570-20 Human IL-31 ELISA Ab Pair $1,841.00